top of page

Sc.Unitatea de Suport pentru Integrare.Srl

Suntem o firma cu capital integral privat având ca obiect principal de activitate consultanta pentru afaceri si management, fiind implicati activ in studii si cercetari in stiinte fizice si naturale (inregistrati ANCS ca entitate stiintifica de cercetare).

  In activitatea sa "USI" se bucura de colaborarea cu un puternic corp de experti in domeniul cu o inalta pregatire profesionala in stiinte naturale si o vasta experienta, in activitati de proiectare, promovare si managementul unor proiecte specifice.

  "USI" a fost atestata de catre Autoritatea Centrala de Mediu pentru elaborarea Studiilor si a Bilanturilor de mediu, iar incepand cu anul 2010, "USI" a fost inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, la pozitia 188, fiindu-i conferita expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, Bilanturilor de mediu, Raporturilor de mediu, Raporturilor de amplasament si a Evaluarilor adecvate.

"USI" este certificate 

Atestarile  ISO 9001  si ISO 14001

Scurtă prezentare formală

 

Societatea Comercială ”Unitatea de Suport pentru Integrare” (USI) este o firmă cu capital integral privat organizată sub forma unei Societăţi cu responsabilităţi limitate, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj cu nr de ordine înscris în Registrul Comerţului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul unic de înregistrare RO 14054736.

Obiectul principal de activitate al USI constă în Activităţi de consultare pentru afaceri şi management, având însă ca obiecte secundare şi domeniul Studii şi cercetări în ştiinţe fizice şi naturale.

In activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp de experţi în domeniul cu o înaltă pregătire profesională în ştiinţe naturale şi o vastă experienţă, în activităţi de proiectarea, promovarea şi managementul unor proiecte specifice, aplecându-se în mod particular spre domeniul cercetării ştiinţifice a biodiversităţii.

Incepând cu anul 2001, de când firma şi-a început activitatea, cea mai mare parte a investiţiilor a fost direcţionată spre asigurarea dotărilor cu echipamente şi materiale dedicate studiului în teren a biodiversităţii, fiind alocate în acest sens resurse financiare importante. Investiţiile în  logistica dedicată cercetărilor şi studiilor din teren, au fost dublate de investiţiile în capitalul uman, existând în acest sens un interes particular în formarea unui corp de experţi înalt pregătiţi din punct de vedere profesional.

USI a fost atestată de către Autoritatea Centrală de Mediu pentru elaborarea Studiilor de impact şi a Bilanţurilor de mediu, iar începând cu anul 2010, USI a fost înscrisă în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, la poziţia 188, fiindu-i conferită expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, Bilanţurilor de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluărilor adecvate.

USI este certificată prin Sistemul de Management al Calitǎţii prin ISO:9001 şi ISO:14001.

Până în prezent, firma noastra a parcurs cu succes deosebit o serie întreagă de teme cu caracter ştiinţific, amintind aici acţiunile de monitorizare şi inventariere a biodiversităţii, realizarea documentaţiilor ştiinţifice-suport pentru fundamentarea planurilor de management pentru arii protejate sau evaluările de floră şi faună sălbatică în scopul stanbilirii măsurilor de exploatare durabilă.

 

USI este poate una dintre cele mai vechi firme în domeniu din România, activând de peste 15 ani într-o piaţă concurenţială extrem de dinamică, unde a reuşit să se impună în rândul liderilor prin abordările inovatoare şi curajoase pe care le-a promovat.

 

In prezent USI îşi desfăşoara activitatea graţie susţinerii unui personal compus din 15 angajaţi, înalt calificaţi (studii masterale, doctorale, deţinând certificate de competenţă etc.), unii cu duble specializări, asigurând astfel abordări interdisciplinare de cea mai înaltă ţinută profesională


 

Despre noi

Am fost primii care recunoscând valoarea deosebită a imaginilor aeriene am făcut eforturi constante în

a le obţine, cu mult înainte de a se vorbi de drone. Astfel, începând cu anul 2000, făcând apel la mijloacele existente la acea vreme (închirierea de avioane AN-2) am reuşit să obţinem imagini extrem de valoroase în baza căora am reuşit să documentăm şi să fundamentăm măsuri de gestiune a factorilor de mediu.

 

In imagini: pregătirea zborului prin realizarea unui hamac din frânghii care ne permitea să de aplecăm în afara avionului pentru a realiza imagini la verticală; „echipamentul de zbor” cu harnaşamentele de ancoraj şi poziţia de fotografiere şi rezultatele obţinute – imagine a unor meandre ale Someşului Mic.

 

Ma târziu am încercat să realizăm în colaborare cu entuziaşti din domeniul aeromodelismului o dronă care să acopere suprafeţe de teren întinse şi cu ajutorul căreia să obţinem imagini de calitate înaltă. Rezultatele au fost excepţionale, reuşind astfel să cartografiem în detaliu zone de interes.

Ulterior, odată cu explozia ofertelor de drone comerciale, această tehnologie a devenit extrem de accesibilă, devenind în prezent recunoscută ca fiind unul dintre cele mai utile şi obiective instrumente de evaluare de mediu.

In prezent firma noastră utilizează o adevărată „escadră” de drone, având configuraţii distincte şi care permit, în funcţie de temele abordate realizarea de cartograme în baza cărora este analizată starea factorilor de mediu, configuraţia terenului, distribuţia unor  habitate, etc.

Cartogramele astfel obţinute reprezintă baza de documentare a modelelor pe care le realizăm în format GIS şi care astfel ne permit să realizăm modele cartografice şi analize de mediu de o calitate înaltă.

 

2000: Primii pași în aerofotogrametrie

2009: Prototip al primei drone dezvoltate
2016: Aerofotogramă de înaltă rezoluție

Am fost printre primii care recunoscând valoarea tehnologiei GIS, am aplicat în evaluarea de mediu modele de analiză avansată, portofoliul nostru în acest domeniu fiind extrem de vast.

Făcând apel la tehnologia GIS, am propus în premieră o metodologie de evaluare a resurselor naturale exploatabile (fructe de pădure şi ciuperci) ce s-a bucurat de apreciere din partea Autorităţii centrale de mediu (adresa 66200/AB/2004), fiind aplicată şi în prezent în procesul de reglementare de către firma noastră, la nivel naţional.

Modelul GIS Utilizat în evaluarea resurselor naturale pentru jud. Cluj

Suntem implicaţi  în modul cel mai activ în cercetarea ştiinţifică fundamentală, implementând în prezent cu succes un grant de cercetare în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Cercetăi Biologice Cluj-Napoca şi Institutul de Biologie Bucureşti - Biotehnologii inovative pentru conservarea unor specii endemice şi/sau periclitate de Caryophilaceae din România în scopul consolidării Reţelei Natura 2000.

Am investit constant în echipamentele de studiu în teren, dispunând la ora actuală de o logistică extrem de performantă ce ne permite a desfăşura activităţi complexe de inventariere, monitorizare şi evaluare. Această orientare reprezintă de altfel şi una din măsurile seriozităţii noastre, absolut toate abordările având la bază studii complexe de investigare în teren. Suntem astfel una dintre entităţile ce la nivel naţional au reuşit să constituie o bază-de-date proprie, cu peste 50.000 intrări, utilizând platforma BIMS (Biodiversity Information Management System) propusă de Autoritatea centrală de mediu.

Logistica de care dispunem Tabără de studiu oprganizată în zona subalpină – Munţii Rodnei, 2015

Evaluarea de mediu rămâne un proces tehnic ce implică o vastă experienţă în domeniul administrativ şi o bună cunoaştere a unor aspecte tehnice legate de proiectele de realizat pe de o parte, dar şi o foarte bună stăpânire a elementelor de ordin ştiinţific din vastul domeniu al ecologiei. Astfel, cu satisfacţie arătăm că în cadrul unor proiecte, soluţiile propuse de noi au căpătat recunoaştere devenind treptat adoptate şi replicate.

Soluţia de utilizare a unei Reţele Ecologice Funcţionale, iniţial promovate în cadrul proiectului LIFE-III-Natura 7174 Reţea Ecologică Funcţională în Centrul Câmpiei Transilvaniei, a fost adoptată în cadrul propunerii de proiect de exploatare a resurselor minerale (aur şi argint) de către RMGC, făcând obiectul unei măsuri cu caracter de compensare a impactului asociat operaţiunilor miniere.

Soluţia de restaurare ecologică a reprezentat un demers amplu, prin care companii de renume ce înţeleg importanţa asumării unei responsabilităţi extinse de mediu ca măsură a capacităţii economice şi a aplicării principiilor de responsabilitate corporativă, a excedat impunerile legale ce presupun abordăi simpliste de refacere de mediu.

Astfel responsabilităţile de mediu au fost completate prin soluţii de garantare a refacerii atributelor factorilor de mediu, asigurându-se redarea funcţionalitătii ansamblului bio-eco-cenotic.

Punându-se accentul pe specii bioindicatoare şi pe specii-cheie, au fost elaborate soluţii de restaurare ecologică ce asigură stabilitate pe termen lung a biocenozelor afectate, depunându-se eforturi în special spre creşterea stabilităţii

acestora prin diversificarea de nişe ecologice şi astfel creşterea indicilor de biodiversitate. Soluţiile noastre au fost apreciate în mod deosebit, în anul 2013 Holcim (România) SA obţinând cu proiectul propus de noi: Sanctuar de zone umede la confluenţa Arieş-Mureş Recunoaşterea pentru Excelenţă în cadrul Best Environmental Practices al UEPG SD - Awards. In prezent, parte din perimetrul restaurat ecologic a dobândit statutul de Sit Natura 2000 – ROSCI0313 Confluenţa Mureş cu Arieş

 

Ca o măsură de reintegrare în circuitele naturale şi redobândire a funcţionalităţii ecologice a unor perimetre ce au făcut obiectul unor exploatări miniere a fost promovat în premieră pentru România Conceptul de restaurare ecologică prin Succesiune naturală de vegetaţie. Astfel, în urma implementării unor proiecte-pilot ce s-au desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 5 ani, au fost validate aceste măsuri ce au stat la baza reconsiderării unor proceduri de reglementare pe linie de mediu, asigurând o funcţionare a activităţilor miniere în deplin respect faţă de factorii de mediu.

 

In prezent USI deţine un portofoliu extrem de valoros de firme cu care aceasta a colaborat de-a lungul anilor, regăsindu-se printre acestea firme de prestigiu.

Dintre proiectele cu valoare de reper în parcursul nostru tehnic, amintim:

 • 2007-2009 RMGC – Propunere de dezvoltare a proiectului minier auro-argentifer;

 • 2013 – Cuprumin SA – parcurgerea procedurii de Autorizare;

 • 2013 – SC HidroTarniţa SA – CHEAP Tarniţa-Lăpuşteşti;

 • 2015 – SNN Nuclearelectrica – RSS Fabrica de combustibil nuclear Mioveni;

 • 2015 – SNN Transgaz – proiectul gazoductului transnaţional Bulgaria-România-Ungaria-Austria;

 • 2015 – DRDP Cluj / CNADNR – reglementare pe linie de mediu Autostrada Braşov-Oradea, sector Ogra-Borş;

 • 2015-2021 – SNCFR măsuri de monitorizare a biodiversităţii CF Bucureşti-Constanţa;

In prezent firma noastră oferă o gamă extinsă de servicii administrative, amintind aici întocmirea de documentaţii tehnice ce stau la baza unor demersuri procedurale, cum ar fi:

 • Asigurarea conformării pe linie de mediu a activităţilor economce;

 • Asistenţă tehnică de specialitate pentru gestiunea deşeurilor;

 • Bilanţuri de mediu;

 • Completare formulare de solicitare IPPC;

 • Fişe de prezentare şi declaraţie în vederea emiterii Autorizaţiei de mediu;

 • Inventare de capital natural;

 • Memorii tehnice;

 • Modelări GIS; analiză de scenarii evolutive;

 • Notificări în cadrul procedurii iniţiale de mediu;

 • Planuri de funcţionare în regim de avarie; planuri de monitorizare; planuri de închidere;

 • Prelevare de probe;

 • Proiecte pilot de restaurare ecologică;

 • Rapoarte anuale de mediu (obiective IPPC);

 • Rapoarte de impact asupra mediului;

 • Rapoarte de mediu pentru planuri şi programe – Evaluare strategică de mediu;

 • Studii privind asigurarea calităţii factorilor de mediu;

 • Studii de condiţii iniţiale;

 • Studii de dispersie a noxelor;

 • Studii de evaluare a potenţialului turistic;

 • Studii de evaluare a resurselor naturale conform OM 410/2008;

 • Studii de evaluare adecvată;

 • Studii de sonometrie şi evaluare a impactului datorat zgomotelor;

 

Abordările noastre de reglementare, dublate de expertiza în domeniul mediului şi vasta competenţă în special în domeniul biodiversităţii au permis abordarea cu succes a unor teme ce au vizat fundamentarea şi realizarea unor propuneri de Planuri de management pentru arii naturale protejate amintind aici temele:

 • Menţinerea biodiversităţii în Rezervaţia Lunca Vânjului;

 • Menţinerea biodiversităţii în Rezervaţia Stârmina;

 • Managementul sitului Natura 2000 Saraturile Ocna Veche;

 • Revizuirea Planului de management pentru Geoparcul Platoul Mehedinți;

 • Realizare Plan de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru;

 • Contract de servicii: Inventariere, cartare, evaluare stare de conservare şi stabilire măsuri de conservare pentru habitatele, plantele şi speciile de faună sălbatică (altele decât păsări) de interes comunitar/naţional, din arealul proiectului;

 • Servicii realizare Plan de management integrat (inventariere habitate, realizare bază de date, cartografiere, hărţi GIS stare de conservare, organizare consultare publică) pentru ROSCI0403 Vânju Mare;

 • Asistență cartare, evaluare și monitorizare Parcul Național Munții Rodnei;

 • Servicii realizare Plan de management ROSCI0216 Reghiu Scruntar/Rezervaţia 2.820 Pădurea Reghiu – Scruntaru ROSCI0026 Cenaru/Rezervaţia 2.815 Pădurea Cenaru;

bottom of page