top of page

Proiect: Biotehnologii INOVATIVE pentru conservarea unor specii endemice si/sau periclitate de CarYophyllaceae din Romania IN SCOPUL consolidarii retelei natura 2000 – TEHNAT.

Sursa de finantare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contract nr. 71 din 01/07/2014; Cod depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1764

Institutii participante:

Coordonator: Universiatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Partener 1: UNITATEA DE SUPORT PENTRU INTEGRARE SRL

Partener 2: Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca

Partener 3: Institutul de Biologie al Academiei Bucuresti

Obiectivul acestui proiect il constituie adaptarea si/sau optimizarea unor biotehnologii de conservare ex situ si a unor tehnici de biologie moleculara a 3 specii endemice/periclitate deCaryophyllaceae: Lychnis nivalis Kit., specie endemica in M-tii. Rodnei, considerata rara si vulnerabila, Silene dinarica Spreng, endemica in sudul M-tilor Carpati, considerata rara siMoehringia jankae Griseb. ex Janka din nordul Dobrogei, considerata rara si vulnerabila. De asemenea se va realiza corologia speciilor si a starii de conservare in situ a populatiilor acestor specii precum si elaborarea, in urma derularii proiectului a unor propuneri privind consolidarea retelei Natura 2000.

bottom of page