top of page

Proiecte in desfasurare

I'm a title. ​Click here to edit me.

New open-source GIS-based analysis tool for assessing the vegetation resources by translating the spectral and LIDAR-derived vegetation language

New open-source GIS-based analysis tool for assessing the vegetation resources by translating the spectral and LIDAR-derived vegetation language

New open-source GIS-based analysis tool for assessing the vegetation resources by translating the spectral and LIDAR-derived vegetation language

Distribuția plantelor determină funcționarea ecosistemelor pe scară largă, temporală şi spațială, de la ciclurile biogeochimice şi energetice până la biodiversitate, caracteristicile habitatelor şi structurile trofice. Pentru a prevedea şi păstra funcționalitatea şi serviciile ecosistemelor, este important să cunoaștem distribuția spațială a speciilor vegetale şi a caracteristicilor habitatelor. Scopul proiectului este să demonstreze că prin integrarea studiilor de teren privind taxonomia şi caracteristicile spectrale ale plantelor cu tehnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) şi cu imaginile satelitare multispectrale de rezoluție foarte înaltă (VHR), proprietăți importante ale vegetației (acoperirea speciilor dominante, biomasa, litiera, solul nud) pot fi evaluate rapid si precis, o abordare cu potenţial ridicat de aplicare în monitorizarea mediului şi în bioeconomie. De asemenea, relaţia dintre heterogenitatea habitatelor şi diversitatea vegetală (ce dictează funcționalitatea şi serviciile ecosistemelor) şi diversitatea spectrală, poate fi măsurată cantitativ şi integrată în sistemele/strategiile decizionale. Modelul operaţional va integra date multi-senzor (date de teren, date aeriene şi date satelitare) şi va permite transferul metodei la utilizatorii finali (cercetători, factori de decizie politică sau management forestier), asigurând de asemenea şi repetabilitatea. Pentru întrunirea acestor deziderate, vom dezvolta o bază de date geospaţială pentru fiecare specie incluzând atribute locale, spectrale şi structurale. Modelul demonstrativ va evidenţia protocolul de lucru şi parametrii necesari pentru evaluarea rapidă şi precisă a proprietatilor vegetatiei, indicând de asemenea caracteristicile spaţiale/spectrale şi combinațiile lor ce oferă rezultate optime.

Centrală Electrică Eoliană Stuhuleț: turbine eoliene, platforme de montaj, drumuri noi și rețea electrică internă

Centrală Electrică Eoliană Stuhuleț: turbine eoliene, platforme de montaj, drumuri noi și rețea electrică internă

Centrală Electrică Eoliană Stuhuleț: turbine eoliene, platforme de montaj, drumuri noi și rețea electrică internă

„SC ELAWAN WIND BEREZENI SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Centrală Electrică Eoliană Stuhuleț: turbine eoliene, platforme de montaj, drumuri noi și rețea electrică internă”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comunele Vutcani și Berezeni – în extravilan.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul și studiul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din mun.Vaslui, strada Călugăreni, numărul 63, jud. Vaslui şi la sediul ELAWAN WIND BEREZENI SRL din București, sectorul 1, str. Calea Floreasca, nr. 169 A, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00..
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată va avea loc la:
1. Sediul Primăriei Comunei Vutcani din sat Vutcani, comuna Vutcani, jud. Vaslui în data de 28.12.2020, începând cu orele 9.30;
2. Sediul Primăriei Comunei Berezeni din sat Berezeni, comuna Berezeni, jud. Vaslui în data de 28.12.2020, începând cu orele 12.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menționate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, din mun.Vaslui, strada Călugăreni, numărul 63, până la data de 28.12.2020.”

bottom of page